Τεχνική Υποστήριξη WordPress

⇒ Backup (Αντίγραφα ασφαλείας ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων)

⇒ Εγκατάσταση πιστοποιητικού αφαλείας SSL

⇒ Παραμετροποίηση πρόσθετων (wp-plugins)

⇒ Αλλαγή θέματος εμφάνισης (wp-themes)

⇒ Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Woocommerce

⇒ Προσαρμογή header & footer menu

⇒ Βελτίωση ταχύτητας ιστότοπου

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης WordPress CMS

Σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε όλα τα Θέματα, Plugins και σας υποστηρίζουμε τόσο στη βελτίωση της ασφάλειας όσο και την αύξηση της ταχύτητας.

Καλέστε μας για προσφορά

 

2106632266 - 6934469804

wordpress ασφάλεια